Over MovieLearning

MovieLearning is een aansprekende en effectieve manier van leren die gebruik maakt van de kracht van filmbeelden.

MovieLearning biedt je voorbeelden van inspirerend menselijk gedrag uit goede speelfilms en documentaires. Het stimuleert om het beste in jezelf en bij elkaar naar boven te halen. De methode laat zien wat ons als mensheid kan verenigen en hoe we onze verschillen kunnen vieren. Daarom geeft MovieLearning voorbeelden van jong en oud, man en vrouw en van alle culturen: van Japan tot Brazilië en van IJsland tot Zuid-Afrika.

Lesgeven aan de hand van filmfragmenten doen wij al vele jaren in onze trainingen, lezingen en opleidingen. Ook maken we al jaren online leerplatforms voor beroepsgroepen en organisaties die hun bedrijfscultuur willen verbeteren of hun leiders en teams verder willen helpen ontwikkelen.

Inmiddels hebben we onze leermethode uitgebreid naar online courses. Zo is MovieLearning nu toegankelijk voor iedereen die zich wil bekwamen in belangrijke sociale vaardigheden zoals leidinggeven, samenwerken, opvoeden en verduurzamen.

Goede voorbeelden zijn tegelijkertijd groots én subtiel. Door middel van de methode ‘micro-leren’ maken we stap voor stap details duidelijk waar je normaal niet eens bij stil staat. Dit stimuleert je om beter waar te nemen, zodat je ook beter in staat bent nieuw gedrag aan te leren. MovieLearning laat ook de grotere samenhangen zien. Het maakt inzichtelijk en ervaarbaar welke principes in menselijk gedrag werken en hoe ze constructief kunnen worden aangewend.

MovieLearning toont ook de educatieve kracht van metaforen. Voorbeelden die misschien ver van je af lijken te staan, werken dan toch zeer verhelderend en inspirerend in je eigen leerproces. Beelden uit het ene vakgebied zijn dan ook goed bruikbaar voor leersituaties in andere vakgebieden.

De methode MovieLearning is gebaseerd op de narratieve aanpak van het Double Healix model. Dit model maakt het ontwikkelingsproces van mensen inzichtelijk door het op te delen in een 12-staps verhaal. Hierdoor kun je beter herkennen in welke fase jij zelf momenteel zit (of je team, je organisatie, je gezin, de wereld), en anticiperen op de fasen die erna gaan komen. Het model reikt daardoor handvatten aan voor elk ontwikkelingsproces, en het biedt troost en richting in moeilijke tijden.

In MovieLearning zijn de 12 basisprincipes van het Double Healix model met elkaar op spanning gezet. Zo voorkomen we dat voorbeelden te eenzijdig gaan werken. Zakelijkheid dient immers altijd samen te gaan met menselijkheid en bezieling, daadkracht met reflectie en geduld, optimisme met diepgaand inzicht, vrijlaten met bijsturen, en diversiteit met eenheid. Hiermee kun je dilemma's beter hanteren, schijnbare tegenstellingen - ook tussen mensen - verzoenen en beter aanwezig zijn, voor jezelf, voor anderen en voor wat de wereld nodig heeft.

MovieLearning kan zowel los van onze trainingen worden gebruikt, als in samenhang daarmee, in blended learning trajecten.

Onze producten, zowel online- als live, richten zich op het ondersteunen en aanmoedigen van: leidinggevenden en teamleden; trainers, coaches en organisatieadviseurs; opvoeders en pedagogen; activisten en maatschappijvernieuwers.

Stichting MovieLearning

De Stichting MovieLearning heeft tot doel een Ecologie van Betekenis te bevorderen door middel van een interactieve leeromgeving op basis van filmbeelden en verhalen. Stichting MovieLearning bevordert op deze wijze inclusiviteit in denken en handelen, empathische reikwijdte en duurzaamheid.

De opbrengsten van het inzetten van MovieLearning bij vermogende organisaties worden door Stichting MovieLearning benut voor het ontwikkelen van MovieLearning bij doelgroepen en thema’s waarvoor in de regel weinig geld beschikbaar is, zoals opvoeding, onderwijs en duurzaamheid.

Stichting MovieLearning werkt nauw samen met de Double Healix organisatie die de trainingen verzorgt voor de blended learning trajecten.

Probeer MovieLearning nu!

Bekijk ons aanbod