Terms & ConditionsPrivacy verklaring MovieLearningResponsible disclosureDisclaimer

Privacy Policy

Laatste update: 12 oktober 2018

Stichting MovieLearning, gevestigd aan Hospeslaan 64 2015 GL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting MovieLearning verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (alleen als u een product koopt)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- IP-adres, internetbrowser en apparaat type
- De profielfoto die u uploadt waardoor de volgende persoonsgegevens ook afgeleid zouden kunnen worden: geslacht, leeftijd, etniciteit (bijzonder persoonsgegeven).

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting MovieLearning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting MovieLearning zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke termijn voor het bewaren van betalingsgegevens voor de belastingdienst is 8 jaar. Gegevens die niet verbonden zijn aan het aankopen van een product op MovieLearning worden bewaard zolang uw account op MovieLearning in gebruik is. Accounts die vijf  jaar niet zijn gebruikt, worden automatisch verwijderd. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht voordat uw account wordt verwijderd.

Gegevensbeveiliging
Stichting MovieLearning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting MovieLearning maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via contact@movielearning.com

Delen met anderen

MovieLearning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting MovieLearning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als u een account aanmaakt op MovieLearning is deze mogelijk zichtbaar voor andere leden van MovieLearning. Bijvoorbeeld als u een reactie onder een video plaatst, een video uploadt of op een andere wijze een toevoeging doet aan het platform. Ook kunnen deelnemers die elkaars username weten elkaar vinden door middel van de zoekfunctie.

Als u lid bent van een custom- of thema-leerplatform dan is uw profielpagina zichtbaar voor de andere leden. Content die u aan MovieLearning toevoegt kan op uw profielpagina zo zichtbaar zijn voor anderen.

We delen uw gegevens met de volgende derden

Stichting MovieLearning werkt samen met de volgende bedrijven die persoonsgegevens verwerken:

Double Healix beheert de MovieLearning omgeving en heeft daardoor toegang tot user accounts.
Keetup is het programmeursbedrijf voor MovieLearning, zij beheren de database met gegevens.
Google Cloud levert de servers waar MovieLearning is opgeslagen.
Google Analytics helpt ons om met anonieme gegevens het leerplatform te verbeteren.
Hotjar levert de feedback tool op het platform, en we gebruiken Hotjar om anoniem te zien hoe users het leerplatform gebruiken zodat we het kunnen verbeteren.
Sendgrid is de e-mail verzendservice van MovieLearning e-mails.
Mollie beheert het betalingsverkeer bij de aankoop van MovieLearning courses.

Hierbuiten verstrekt Stichting MovieLearning uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Met bovenstaande derden zijn passende afspraken gemaakt om uw gegevens te beschermen, zoals verwerkersovereenkomsten. De verantwoordelijkheid voor een veilige verwerking van uw gegevens blijft bij MovieLearning.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten mogelijk links naar andere websites, al dan niet door andere gebruikers van het platform toegevoegd. Stichting MovieLearning is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Stichting MovieLearning vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@movielearning.com.
U kunt uw MovieLearning account te allen tijde deactiveren of permanent verwijderen. Dit kan via de settings van uw MovieLearning profielpagina. Accounts die vijf jaar niet zijn gebruikt, worden automatisch verwijderd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan kunt u contact opnemen via contact@movielearning.com of door te bellen naar 023-5443345. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Sylvia Mastenbroek
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem
sylvia@doublehealix.com
023-5443345