Opvoedbalans 2: Daadkracht én empathie

Hoe zet je jongeren in hun kracht op een manier waarmee ze ook rekening houden met anderen? Of andersom: hoe help je een jongere empathisch te zijn met behoud van zijn of haar daadkracht?

globe
Taal
Dutch
clock
Duur van de course
4 h 38 min

Over deze course

Deze online cursus is bedoeld om jou als opvoedondersteuner, maatschappelijk werker, gedragsspecialist, pedagoog, gezinstherapeut etc. verschillende theoretische en praktische handvatten te bieden. We doen dit door middel van voorbeelden uit speelfilms en documentaires. Ook opvoeders zelf kunnen baat hebben bij deze cursus, met de kanttekening dat we ook voorbeelden bespreken van (grote) opvoeduitdagingen.

De gehele online training bestaat uit zes cursussen. De training helpt je bij minstens drie activiteiten: nog scherper waarnemen, uitwisselen met je collega's over belangrijke onderwerpen en oefenen met voorbeelden van hoe je het ook kunt doen of hoe je het misschien juist niet moet doen.

Elke online cursus heeft in totaal drie delen:
1) In het eerste deel behandelen we de belangrijkste vormen van een Opvoedbalans (in totaal behandelen we zes Opvoedbalansen).  In deze cursus gaat het over de Opvoedbalans 2: verantwoordelijkheid ontwikkelen tussen daadkracht  en empathie. We beginnen met een paar relatief harmonieuze voorbeelden en behandelen daarna situaties uit de praktijk met jeugdigen die voor opvoeders een uitdaging vormen.
2) In het tweede deel behandelen we de belangrijkste ontwikkelingspsychologie die bij het thema van de cursus hoort. Daarbij gaan we veelal terug naar de vroegere jeugd waarin daadkracht en empathie worden ontwikkeld. Problemen in de adolescentie zijn in veel gevallen (maar zeker niet alle) een gevolg van verstoorde ontwikkelingen in de jonge jaren.
3) Het derde deel gaat over de belangrijkste afweervormen die je bij dit thema tegenkomt, zowel bij de jongeren, maar ook bij opvoeders en begeleiders.

Elk deel kent een aantal paragrafen met daarin tekst en voorbeelden uit films en documentaires.
We geven telkens een paar reflectievragen en soms ook oefeningen. Bepaal voor jezelf of ze belangrijk voor je zijn en maak dan notities die je eventueel met een mede-opvoeder of in een intervisiegroep kunt bespreken.

Veel succes!

Curriculum

Introductie

Dit is de tweede cursus van de zesdeling serie Opvoedbalansen. De eerste cursus ging over de Opvoedbalans tussen enerzijds het accepteren van de jongere en anderzijds het stellen van grenzen en voorwaarden. Dit is dan vanuit de opvoeder gezien. Als we ons richten op de jongere, gaat het bij deze Opvoedbalans om het (helpen) ontwikkelen van het vermogen tot overgave en vertrouwen enerzijds, en het ontwikkelen van betrouwb...

1. Double Healix Opvoedbalans 2: Verantwoordelijkheid leren nemen

In dit deel geven we een overzicht van de belangrijkste tegenstellingen die om een balans vragen. We laten verschillende variaties zien, maar uiteindelijk komen ze neer op de spanning tussen actief en passief, tussen handelen en ervaren, tussen dingen veroorzaken en leren van de gevolgen van het handelen. Er zijn aanwijzingen dat mensen een aangeboren verschil hebben in de mate waarin ze neigen tot botsen en concurreren...

2. Ontwikkelingspsychologie bij de Double Healix Opvoedbalans 2

In dit deel gaan we dieper in op de ontwikkelingspsychologie van zowel de actieve kant van de persoonlijkheid (ondernemen, daadkracht tonen, spreken, botsen, concurreren) als de meer passieve kant (volgen, afwachten, reflecteren, luisteren, invoelen, openstaan, samenwerken). We geven film-voorbeelden van een gezonde ontwikkeling van deze functies bij relatief jonge kinderen. Ook hier zullen vragen en oefeningen je helpen...

3. Afweervormen en persoonlijkheidsproblematiek bij Double Healix Opvoedbalans 2

Het derde en laatste hoofdstuk van deze cursus Opvoedbalans 2 is optioneel. Het is bedoeld ter verdieping van de achtergrondkennis van opvoeders en hun begeleiders. We gaan hier in op enkele van de belangrijkste afweervormen (en mogelijke persoonlijkheidsproblematiek) die verbonden zijn aan de balans tussen daadkracht en empathie. We gaan in op: a. de belangrijkste afweervormen die te maken hebben met excessieve daadkrach...

Aantal recensies: 0


Er zijn nog geen recencies. Geef de eerste!

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€95

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€155

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€195

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com