Hoe het werkt

Al onze courses maken gebruik van tientallen voorbeelden van menselijk gedrag. Deze komen uit films, televisieseries, documentaires en andere bronnen. Hier leggen we uit waarom deze methodiek zo goed werkt.

Logo

De MovieLearning methode

Film heeft impact op ons als publiek. In de bioscoop zijn we één met de karakters. We voelen hun spanning, hun uitdagingen, hun verdriet en hun vreugde. Doordat we ons verplaatsen in de karakters herkennen we vergelijkbare processen in onszelf. Dit psychologische aspect van identificatie gebruikt MovieLearning in haar courses.

MovieLearning is erop gericht om sociaal-emotionele vaardigheden te helpen ontwikkelen. We doen dit door de beste voorbeelden van menselijk gedrag uit films te halen en die in online courses aan te bieden.

Ons lesmateriaal is dus gebaseerd op het principe: 'Don’t tell them, show them'. We beperken de theorie en we optimaliseren de ervaring. We laten met filmfragmenten zien wat we precies bedoelen. Want hoe zien integriteit, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid of resultaatgerichtheid er precies uit? En hoe kun je mensen helpen om dat verder te ontwikkelen? Dat lukt alleen als je mensen het goede voorbeeld kunt geven.

MovieLearning kan op verschillende manieren worden ingezet. Als losstaande online leeromgeving, als blended learning in combinatie met live trainingen en als communitybuilder bij uitgebreidere leiderschapsprogramma’s en ontwikkeltrajecten.

MovieLearning courses

Op MovieLearning vind je courses over allerlei onderwerpen. Het is ook mogelijk om custom courses te laten maken. De courses die wij aanbieden, behandelen met name leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en opvoeding. Ongeacht het onderwerp bevat elke course de volgende elementen:

Video’s

De belangfrijkste bouwstenen van een MovieLearning course zijn filmfragmenten: beelden uit speelfilms, documentaires en voorbeelden uit televisieseries. Korte scènes waarin een bepaalde handeling, interactie of interventie duidelijk centraal staat. De cursist kan eerst een eigen inschatting maken van wat hij of zij ziet gebeuren in het fragment en vervolgens de begeleidende analyse en toelichting lezen.

Vragen en oefeningen

Voor een optimaal leereffect is het belangrijk om te analyseren wat een thema betekent in jouw leven, je team of organisatie. Daarom bevat elke course reflectievragen, kennisvragen en oefeningen die je zelf kunt uitvoeren. Dit helpt om het lesmateriaal nog beter te kunnen internaliseren, oefenen en verbinden met je eigen leven.

Microclips

Omdat een handeling, interactie of interventie vaak bestaat uit meerdere genuanceerde communicaties, knippen we complexe scènes vaak op in microclips. Zowel verbale als non-verbale gedragingen kunnen immers belangrijke informatie bevatten. Kleine maar belangrijke handelingen krijgen op die manier de aandacht die ze verdienen.