Opvoedbalans 5 - Status én Geweten

Over de balans tussen het helpen ontwikkelen van zowel geweten, karakter en moed als overlevingskracht, ambitie en status in een harde en soms gewetenloze wereld.

globe
Taal
Dutch
clock
Duur van de course
3 h 39 min

Over deze course

"Onderwijs bieden aan de hersenen, zonder het hart te onderwijzen, is helemaal geen onderwijs..." ("Educating the mind without educating the heart is no education at all...")

Aristoteles


We willen allemaal dat de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, zich ontwikkelen tot goede mensen. Maar dat roept meteen de ingewikkelde vraag op: wat is ‘goed’? In een ideale wereld zou dat zoiets betekenen als: compassievol, gevoelig, spontaan, speels, creatief, leergierig, eerlijk, wijs, gewetensvol, ondernemend en verantwoordelijk. Maar hoe help je een kind of een jeugdige zich te ontwikkelen tot een ‘goed’ mens als er in de wereld ook veel gevaar en kwaad bestaat? Hoe begeleid je een kind om vertrouwen te ontwikkelen in de medemens en zich toch niet te laten misbruiken?

Hoe help je een kind om gevoelig en open te zijn zonder dat het daardoor wordt gepest? Hoe begeleid je een jeugdige om op te staan tegen onrecht zonder dat het zich sociaal buiten spel zet, of erger? Een ‘goed’ mens zijn staat dus op spanning met je goed staande kunnen houden in deze wereld.


Nog moeilijker wordt het als jeugdigen extra bagage meedragen door aangeboren beperkingen, verwaarlozing, misbruik en/of mishandeling bij het opgroeien. Zij zijn zelf dan dus al slachtoffer van onrecht. Ze hebben niet alleen het verkeerde voorbeeld gehad, ze voelen zich soms gerechtigd om zelf ook wandaden te begaan. Als opvoeder, leraar, begeleider of pleegouder moet je dan het schijnbaar onmogelijke combineren: de pantsering en weerbaarheid van de opgroeiende jeugdige helpen verhogen én hun gevoeligheid en gewetensvolheid helpen ontwikkelen en/of helpen herstellen.


De betreffende jongeren zullen vaak, met name in de puberteit, op tamelijk onbeholpen wijze proberen weerbaar te zijn. Gevoeligheid en gewetensvolheid brengen daarbij een groot risico met zich mee. Daarom proberen ze hun status in de wereld te verstevigen en gedragen ze zich vaak stoer en onverschillig. De kunst is om de gevoeligheid en het geweten te leren inzetten voor de weerbaarheid.


Een verwante uitdaging is om bij de jeugdige de ambitie te stimuleren om ergens goed in te worden, op een manier die niet het risico vergroot op antisociaal gedrag. Dit zien we bijvoorbeeld bij het goed worden in vechtkunst. Ook hier kun je de jeugdige helpen om de eigen gewetensvolheid dienstbaar te laten zijn aan de ambitie en vice versa.


Deze vijfde cursus gaat dus over de balans tussen enerzijds het helpen ontwikkelen van sensitiviteit, geweten, rechtvaardigheid, karakter, eerlijkheid en moed en anderzijds het helpen opbouwen van vaardigheden om te overleven en floreren in een wereld die vaak - naast alle schoonheid, liefde en welwillendheid - ook gewetenloos, karakterloos, bedreigend en leugenachtig kan zijn.

De cursus is bedoeld om jou als opvoedondersteuner, maatschappelijk werker, gedragsspecialist, pedagoog, gezinstherapeut etc. verschillende theoretische en praktische handvatten te bieden. We doen dit door middel van voorbeelden uit speelfilms en documentaires. Ook opvoeders zelf kunnen baat hebben bij deze cursus, met de kanttekening dat we ook voorbeelden bespreken van (grote) opvoeduitdagingen.


De opbouw van deze cursus is als volgt:

- Hoofdstuk 1: Voorbeelden van Opvoedbalans 5: Status en Karakter

In dit hoofdstuk geven we eerst een aantal voorbeelden van alledaagse, veelal relatief makkelijk te hanteren dilemma's en manieren waarop je als opvoeder de balans kunt helpen vinden. Vervolgens gaan we de diepte in met meer problematische situaties en hun aanpak.

- Hoofdstuk 2: Ontwikkelingspsychologie bij Opvoedbalans 5: Status en Karakter

Hier gaan we naar de bron van de twee polaire behoeften. We behandelen de ontwikkelingspsychologie van:

a. de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Vanuit de manier waarop deze behoeften worden bevredigd, ontwikkelen zich de basale skills van overleven, inpassen in de machtsstructuur, uiterlijke ambitie, pantsering, succes nastreven; b. de behoefte aan rechtvaardigheid en zelfstandigheid. Vanuit de manier waarop deze behoeften worden bevredigd, ontwikkelen zich de vermogens van gewetensvol handelen, uit de bestaande machtsstructuur kunnen stappen, innerlijke ambitie, offervaardigheid, innerlijke betekenis verkiezen boven uiterlijk succes.

- Hoofdstuk 3: Afweervormen die optreden bij Opvoedbalans 5: Status en Karakter

Dit is een betrekkelijk gespecialiseerd hoofdstuk over de twee polaire afweervormen die vaak optreden in een van de twee ontwikkelingsgebieden:

a. vanuit de onvoldoende bevredigde behoefte aan veiligheid en zekerheid behandelen we onder meer rationalisatie, gevoelsarmoede en objectivering;

b. vanuit de onvoldoende bevredigde behoefte aan zelfstandigheid, rechtvaardigheid en betekenis behandelen we onder meer moraliseren, reactieformatie en moreel masochisme.

Curriculum

Inleiding

Deze vijfde cursus gaat over de balans tussen aan de ene kant het helpen ontwikkelen van geweten, karakter, eerlijkheid, moed en aan de andere kant het helpen ontwikkelen van ambitie, het verhogen van de maatschappelijke status en het kunnen overleven in een gevaarlijke en vaak gewetenloze wereld. Deze twee ontwikkelingsgebieden sluiten elkaar vaak uit, maar ze kunnen elkaar ook dienen en versterken. Zo kan bijvoorbeeld e...

De opvoedbalans: van tegenstelling naar verzoening

Opbouw van deze cursus

'Je staande houden' op spanning met 'gaan staan voor'

1. Voorbeelden van de vijfde Opvoedbalans

In dit hoofdstuk tonen we aan de hand van filmfragmenten verschillende voorbeelden van goede (en soms minder goede) pogingen om een balans te vinden tussen enerzijds het helpen overleven in een harde wereld en anderzijds het helpen ontwikkelen van goedheid, geweten, karakter en eerlijkheid. We werken dit uit aan de hand van zo’n tien voorbeelden.

Ambitie en gewetensvorming

Status, bescherming en community

Verdieping aan de hand van Once Were Warriors

Hiërarchie, karaktervorming en gewetensontwikkeling

Alignment tussen de opvoeders

2. Ontwikkelingspsychologie bij Opvoedbalans 5

In dit hoofdstuk behandelen we in paragraaf 1 de ontwikkeling van kinderen in de fase van statusvorming vanuit hun behoefte aan veiligheid, zekerheid en bescherming. In paragraaf 2 behandelen we de ontwikkeling van kinderen in de fase van karaktervorming vanuit hun behoefte aan zelfstandigheid en rechtvaardigheid.

3. Afweervormen

In dit hoofdstuk behandelen we de afweervormen die zich ontwikkelen aan beide kanten van de Opvoedbalans, respectievelijk de verharde afweervormen en de moraliserende afweervormen. We gaan in op de verschillende uitingsvormen, de afgeweerde emoties, onderliggende verlangens en hoe er zou kunnen worden omgegaan met jongeren die deze vormen van afweer vertonen. Jongeren ontwikkelen deze afweren meestal om zich staande te k...

Aantal recensies: 0


Er zijn nog geen recencies. Geef de eerste!

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€95

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€155

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€195

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com