Lezingencyclus Het Grote Verhaal - door Manfred van Doorn

Deze course is een videoregistratie van de 10-delige cursus Het Grote Verhaal, door Manfred van Doorn in het uitverkochte OBA Theater Amsterdam.

globe
Taal
Dutch
clock
Duur van de course
18 h 15 min

Over deze course

Deze course bestaat uit een serie van tien avondlezingen voor een breed publiek van ruim tweehonderd leidinggevenden, trainers, coaches, psychologen, sociologen, pedagogen, HR/MD-managers, organisatieadviseurs enz. De cursus gaat over narratieve psychologie en storytelling, mythologie, (persoonlijk) leiderschap en partnerschap, opvoeding van jonge kinderen en van adolescenten, team- en organisatiele-ontwikkeling, duurzaamheid en spiritualiteit.
Van Doorn behandelt in deze cursus alle niveaus van het Double Healix model van menselijke ontwikkeling zoals hij deze heeft beschreven in het boek 'Het wiel opnieuw uitvinden; cycli en niveaus van leiderschap'. Het model onderscheidt een mythische, archaïsche onderlaag en vervolgens zeven niveaus van menselijke ontwikkeling die op deze onderlaag zijn gebouwd.

Curriculum

De mythische onderlaag van de menselijke ontwikkeling (Universaliteit)

Het archaïsche, mythische niveau van bewustzijn is de dragende onderlaag voor de menselijke ontwikkeling. We noemen dit de nul-laag van het Double Healix model omdat ze zich buiten tijd en ruimte bevindt en vanuit ons onbewuste op ons inwerkt. De nul-laag is dus vooral indirect waarneembaar in onze ontwikkeling. Het meest zien we haar in onze dromen en visioenen, bij ‘primitieve’ volkeren die hun wereld nog ervaren als be...

Het Grote Verhaal - Lezing 1: Universaliteit

Het Grote Verhaal - Lezing 2: Universaliteit (vervolg)

1. Basisbehoeften in de menselijke ontwikkeling (Simpliciteit)

Vanuit de mythische onderlaag gaan we nu stap voor stap de bewuste menselijke ontwikkeling binnen. Het eerste ‘levensechte’ niveau van het Double Healix model houdt in dat we de twaalf principes van de Reis van de Held gaan terugvinden in de jongste en meest basale ervaringen van ons leven. Omdat we nog sterk fysiek verankerd zijn, zitten we met ons bewustzijn dicht bij de mythische laag. We drijven als embryo nog bijna l...

Het Grote Verhaal - Lezing 3: Simpliciteit

2. Driften en Drijfveren in de menselijke ontwikkeling (Sensationaliteit)

In het voorgaande hoofdstuk behandelde Manfred van Doorn de vroegkinderlijke behoeftes naast de manier waarop ze ons leven nu beïnvloeden. Op dit tweede niveau van het Double Healix model gaat Van Doorn in op de ontwikkelingspsychologie van de adolescentie (de periode van 12 tot 24 jaar), maar ook op de blijvende werking van de krachten die zich vanaf deze periode gaan manifesteren. De meest opvallende is natuurlijk de se...

Het Grote Verhaal - Lezing 4: Sensationaliteit

3. Competenties, kracht en basaal leiderschap (Maximaliteit)

Dit derde niveau van het Double Healix model beschrijft de periode waarin we het maximum uit onze talenten willen halen. Het speelt zich vooral af in de leeftijd van 24 tot 36 jaar, als we op de top zitten van onze kracht. We spannen ons in om onze plaats in het grotere geheel te vinden of zelfs te veroveren. Op dit derde ontwikkelingsniveau staan praktische waarden centraal. Functionaliteit en toepasbaarheid overstemmen...

Het Grote Verhaal - Lezing 5: Maximaliteit

4. Partnerschap, teamontwikkeling en teamleiderschap (Relationaliteit)

Op dit vierde niveau van het Double Healix model gaat het bij het innerlijk leiderschap om het steeds fundamenteler verantwoordelijkheid nemen voor de relaties die we aangaan. Onze ziel heeft een zekere rijpheid ontwikkeld waarmee we niet meer per se de wereld indelen in wat ons aanspreekt en wat ons tegenstaat of wat voor ons bruikbaar is of niet. Veel meer zijn we nu gericht op het begrijpen en onderhouden van sociale p...

Het Grote Verhaal - Lezing 6: Relationaliteit

5. Organisatieontwikkeling en verzoenend leiderschap (Complexiteit)

Dit vijfde niveau van het Double Healix model beschrijft een bewustzijn dat we naar verhouding het best kunnen bereiken in de rijpe volwassenheid. Door onze rijke levenservaring en het doorleefd hebben van de verschillende polariteiten in onszelf en in onze relaties, beginnen we gemeenschappelijke essenties te herkennen achter schijnbaar onoverbrugbare verschillen en kunnen deze met elkaar in harmonie brengen, in onszelf...

Het Grote Verhaal - Lezing 7: Complexiteit

6. Paradigma- en beleidsontwikkeling ten aanzien van duurzaamheid wereldwijd

Op dit zesde niveau van het Double Healix model kunnen we de complexiteit van de wereld goed doorzien. Zoals een ervaren dirigent in een oogopslag een partituur met mogelijke vertolkingen kan overzien of een schaakgrootmeester een stelling met alle potentiële strategieën leest, lukt het ons om door de waan van de dag de belangrijke tendensen in de wereld te schouwen. Grootmeesterschap van ons als leider omvat dan het onde...

Het Grote Verhaal - lezing 9: Simplexiteit (deel 2)

Het Grote Verhaal - Lezing 8: Simplexiteit

7. Het sublieme, mystiek en heelheid (Perplexiteit)

Het zevende en hoogste niveau van het Double Healix model is als het ware een verhoogd octaaf van het nul-niveau, in die zin dat we hier bewust de overweldigende en mystieke ervaringen kunnen doormaken die we op de nul-laag alleen in onze dromen of in een trance of roes kunnen hebben. Het houdt in dat we op dit hoogste niveau een ervaring van extase en ongedeeld bewustzijn kunnen doormaken met behoud van onze identiteit e...

Het Grote Verhaal - Lezing 10: Perplexiteit

Aantal recensies: 0


Er zijn nog geen recencies. Geef de eerste!

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€75

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com