Competentieontwikkeling en persoonlijk leiderschap

Ontwikkel je competentieprofiel en je persoonlijke leiderschap aan de hand van de 12 competentiegebieden uit het Double Healix model.

Over deze course

Het maximale uit je talenten halen is voor iedereen een levenslange uitdaging. Als jongvolwassene ontwikkel je snel, je breidt je competenties uit. Extra spannend is om vaardigheden te leren die tegengesteld zijn aan je normale gedrag. Bijvoorbeeld als je geneigd bent je bescheiden op te stellen, maar nu wil leren om positie te kiezen. Deze cursus behandelt twaalf groepen sociaal-emotionele competenties en de bijbehorende spanningsvelden om je te helpen bij je verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Leerdoelen

Na deze cursus:

  • Herken je twaalf groepen sociaal-emotionele competenties en bijbehorende spanningsvelden;
  • Heb je vaardigheden ontwikkeld in deze twaalf gebieden;
  • Heb je meer zicht op welke competenties jij beheerst en welke je verder wilt ontwikkelen;
  • Leer je spanningsvelden beter hanteren en kun je je beter positioneren tussen polaire competenties.

Het Double Healix model

De twaalf groepen competenties die we in deze cursus behandelen zijn geordend aan de hand van het Double Healix model. Dit model beschrijft een reis in twaalf fasen die herkenbaar zijn in elke persoonlijke ontwikkeling. In de reis leer je om te gaan met weerstand en tegenspoed, je ego op te bouwen, successen te vieren, realistisch te zijn, hulp te vragen en bieden, te gaan staan voor je diepste waarden en je in te zetten voor het grotere goed. In elke fase van de reis heb je vaardigheden nodig die je verder helpen. In deze cursus zoomen we in op het leren van die vaardigheden. 

Afbakening

- Deze cursus is geschreven in de Nederlandse taal, de filmondertitels zijn grotendeels in het Engels.
- Deze cursus gaat niet in op competentieontwikkeling bij opvoeding. Evenmin gaat ze in op meer complexe competentieontwikkeling, zoals teamleiderschap, organisatieleiderschap, strategisch en duurzaam handelen op wereldniveau en spiritueel leiderschap. Zie hiervoor (binnenkort) onze specifieke cursussen.

MovieLearning

Kenmerkend voor MovieLearning is het leren aan de hand van filmfragmenten. Vanzelfsprekend wordt ook in deze cursus gebruik gemaakt van de rijkdom van films en documentaires. Zo wordt de theorie aangevuld met inspirerende filmvoorbeelden.
Let op: mocht je vanaf deze leeromgeving filmfragmenten willen tonen aan een groep, dan heb je een vertoningsvergunning nodig.

Opbouw van de cursus

Per groep competenties is de cursus als volgt opgebouwd:
- Inleiding en beschrijving van de groep competenties per fase
- Filmvoorbeelden en reflectie-vragen over de competenties
- Oefeningen
- Voorbereiding op de volgende fase 

Tijdinvestering

Als je de aanwijzingen in de cursus volgt dan duurt het lezen van de tekst en het bestuderen van de filmfragmenten circa 3 uren. Daarnaast moet je tijd inruimen voor het beantwoorden van de vragen en het uitvoeren van de oefeningen. Als je alle filmbeelden wilt bestuderen, dan is de totale cursuslengte circa 8 uren, los van vragen en oefeningen.

Taal

De geschreven teksten in deze cursus zijn in de Nederlandse taal. De gesproken taal in de filmfragmenten zijn in Nederlands of buitenlands. De buitenlandse fragmenten hebben Engelse ondertiteling. 


Zakelijke opmerkingen 

Bij toegang tot deze cursus dien je vooraf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Enkele voorwaarden willen we hier alvast uitlichten:
- MovieLearning/Double Healix geeft op geen enkele wijze toestemming voor het vertonen van een of meer fragmenten uit deze cursus aan anderen. Als je een of meer fragmenten uit deze cursus aan anderen wilt vertonen, dan dien je zelf de vertoningsrechten te regelen.
- Je inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is je niet toegestaan om uw inloggegevens met anderen te delen.
- Het is verboden teksten en/of filmfragmenten uit deze cursus te kopiëren en/of te downloaden.
- MovieLearning/Double Healix behoudt zich het recht voor om in deze cursus inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, zowel wat betreft teksten als wat betreft filmfragmenten.  

Curriculum

Inleiding

In deze inleiding behandelen we kort het Double Healix model en de 12 fasen van menselijke ontwikkeling. Van 'Proloog' en 'Oproep tot het avontuur' tot het 'Elixer' van de reis. In elk van de twaalf fasen hebben we specifieke vaardigheden nodig die ons verder kunnen helpen op onze weg. Die behandelen we aan de hand van theorie en filmvoorbeelden. Ook gaan we in op tegengestelde competenties en de balansact die we hiertuss...

Competentie, talent en leercurve

Twaalf groepen competenties en zes spanningsvelden

Van start

Het Double Healix model: niveaus en fasen van ontwikkeling

Het Double Healix model, niveau 3: competenties en basaal leiderschap

1. Competenties in de Proloogfase

In dit hoofdstuk gaan we in op de competenties die in de Proloog-fase van een ontwikkeling van belang zijn: vertrouwen ontwikkelen, flexibiliteit oefenen, chaos kunnen hanteren, kunnen dromen, intuïties durven volgen, netwerkvaardigheden en historisch bewustzijn opbouwen.

Proloog

2. Competenties in de Oproepfase

In dit hoofdstuk gaat het over de groep competenties: innemen van ruimte, daadkracht, proactiviteit, ondernemen, confronteren, vernieuwen, toonzetten.

Oproep

3. Competenties in de Weerstandfase

In dit hoofdstuk behandelen we de competenties wilskracht, doorzettingsvermogen, stabiliteit, stressbestendigheid, incasseringsvermogen, positiviteit en harmoniegerichtheid.

Weerstand

4. Competenties in de fase Ontmoeting met de mentor

In deze groep competenties gaat het over leervermogen, geven en ontvangen van feedback, rollen spelen, perspectief verbreden, creativiteit oefenen, jezelf en anderen verrassen.

Mentor

5. Competenties in de Selectiedrempelfase

In dit hoofdstuk gaat het om 'verticale' competenties zoals top-down kunnen beïnvloeden, zakelijkheid, prioriteiten stellen, resultaatgerichtheid en efficiëntie.

Selectiedrempel

6. Competenties in de Sterfase

In deze groep competenties gaat het om het centraal kunnen staan, kunnen stralen, aandacht trekken, succes vieren. Het gaat om het ontwikkelen van zelfvertrouwen, enthousiasme, passie, charme, expressiviteit en het vanuit hartstocht motiveren van anderen.

Ster van de Dag

7. Competenties in de Aardingsfase

In deze fase leren we het succes uit de voorgaande fase te formaliseren. Het gaat om oog voor detail, vormvastheid, controle, ordelijkheid, planmatigheid, timing, nuchterheid, betrouwbaarheid en commitment. Hiermee bereiden we ons voor op moeilijker tijden.

Aarding

8. Competenties in de Omslagfase

In deze fase leren we onmacht uithouden en oefenen we geduld en openheid. We ontwikkelen luistervaardigheden, timing van onze reacties en gelijkwaardigheid, empathie en solidariteit in onderhandelen en samenwerken. We leren ieders belangen mee te wegen.

Omslag

9. Competenties in de Dolkfase

Het toedienen of toegediend krijgen van een ‘dolksteek’ roept terecht associaties op met pijn en is daarom een gebied dat het liefst wordt vermeden. Toch zijn er veel competenties in deze fase te ontwikkelen, zoals scherp analyseren, urgentie onder ogen zien, slecht-nieuws overbrengen, taboes doorbreken en activiteiten/relaties beëindigen.

Dolk

10. Competenties in de fase Terug naar het Licht

In de duisternis van de voorgaande dolkfase verlangen we ernaar zo snel mogelijk naar een hoopvolle nieuwe fase te gaan, terug naar het licht. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Eerst moeten we onze diepere idealen (terug)vinden, visie ontwikkelen, focus aanbrengen, zaken versimpelen en doelgericht kunnen handelen.

Terug naar het Licht

11. Competenties in de fase van Dood-en-wederopstanding

We zijn aangekomen in de voorlaatste fase van de reis. Hier zullen we onze ultieme beproeving ondergaan. We oefenen onafhankelijkheid, integriteit, geloofwaardigheid, gewetensvolle moed en offerbereidheid.

Dood en wederopstanding

12. Competenties in de Elixerfase

In deze laatste fase van de reis worden competenties ontwikkeld als dienstbaarheid, bescheidenheid, klantgerichtheid, hulpvaardigheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid en compassie.

Elixer

4.8

Aantal recensies: 4


Een betoverend repertoire!

Shermin Amiri | Senior teamleider VluchtelingenWerk

MovieLearning verschijnt als licht in duisternis in de bizarre coronatijden. De leergang ‘Competentieontwikkeling en persoonlijk leiderschap’ heeft mij geholpen weer dichterbij mezelf te komen, om mee te bewegen met de gebeurtenissen die onaangekondigd op mijn pad komen. Ik heb geleerd om toeval te laten meesturen én het te laten aansluiten op de dromen die ik heb. Bedankt!

Zeer inspirerend en prachtige filmfragmenten!

Carin Graveland | Uitvaartbegeleider en supervisor

Ik vond het zeer boeiend. Had mezelf nog nooit in de reis van de held verdiept, maar door alle filmfragmenten en uitleg vond ik deze reis zeer inspirerend. Deze cursus stimuleert aan alle fases en competenties aandacht te geven. Dat maakt het tot een heel evenwichtig geheel vind ik. Prachtige filmfragmenten met vragen om op te reflecteren.

Filmgierig

willemdeschepper

Bijna de Competentieontwikkeling en persoonlijk leiderschap movie course afgerond. Erg leuk om een de double healix methode beter te leren begrijpen. Het bekijken van de scenes zijn inspirerend en een prachtige manier om beter te begrijpen hoe je in bepaalde situaties reageert en zou kunnen reageren.

Door deze module beleef ik mijn dagen met meer zelfbewustzijn!

Alexander Pronk | Bro-founder

De MovieLearning module van Double Healix is een spiegel geweest voor mijn eigen persoonlijke groei. De theorie, afgewisseld met de leuke film fragmenten maken het heel sprekend. Tegelijkertijd zijn de vragen die worden gesteld een goede manier geweest voor mij om te reflecteren op mijn gedrag. Ik heb met veel plezier de module doorgelopen en merk dat ik met meer zelfbewustzijn en zelfleiderschap mijn (werk)dagen beleef. Dank aan het team van Double Healix!

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€245

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€345

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€445

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com